Contributie.

index

VCG kent een contributie die in twee halfjaarlijkse perioden is verdeeld. Een periode van september tot januari en een periode van januari tot juli.

De contributie bedraagt per halfjaarlijkse periode:
– Contributie volwassenen: € 95,-
– Contributie jeugd (t/m 17 jaar): € 72,-

Je betaalt de contributie bij aanvang van het seizoen (in september) en bij aanvang van het nieuwe jaar (in januari).

De contributie wordt overgemaakt naar rekening: NL58RABO0366742043 t.n.v. Volleybalclub Geertruidenberg.